ASISTelecom Drepturi legale de informare ale utilizatorului

DREPTURILE DUMNEAVOASTRA DE INFORMARE IN CALITATE DE UTILIZATOR DE SERVICII DE COMUNICATII

Aveti anumite drepturi de informare garantate prin lege în relatia cu societatea ASIST telecommunications.

Aveti dreptul sa cereti si sa obtineti gratuit înainte de semnarea contractului o copie a Contractului-Cadru si a Conditiilor generale de furnizare a serviciului. Trebuie sa vi se spuna sau, la cerere, sa vi se dea în scris, înainte de semnarea contractului trei informatii importante:

• planul tarifar ales, inclusiv valoarea lui pentru toata durata contractului, cu serviciile incluse – abonament lunar (cu trafic / minute / credit inclus(e)), extraoptiuni, taxe de conectare / instalare etc., plus echipamente de comunicatii (daca e cazul), cu toate taxele incluse;

• ce tarife se aplica si în ce conditii se folosesc traficul / minutele incluse sau creditul inclus (daca e cazul);

• durata minima a contractului si taxele pe care trebuie sa le platiti daca renuntati la contract înainte de termen.

Fiti atenti atunci când semnati contractul! Verificati mai ales urmatoarele:

1. ce tarife se aplica si în ce conditii;
2. în cât timp veti fi conectat;
3. cum puteti anunta o defectiune si în ce termen se remediaza;
4. taxele pe care trebuie sa le platiti daca renuntati la contract înainte de termen;
5. în ce conditii vi se poate suspenda serviciul;
6. la ce despagubiri aveti dreptul daca ASIST telecommunications nu respecta contractul;
7. penalitatile pe care trebuie sa le platiti daca nu respectati contractul (de exemplu, daca nu platiti factura la termen).

ASIST telecommunications trebuie sa va ofere, la semnarea contractului, un exemplar tiparit al Procedurii de solutionare a reclamatiilor.
Daca oricare dintre aceste drepturi la informare va este încalcat, va puteti adresa Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii (ANCOM).
Pentru a fi mai bine informat iti punem la dispozitie ghidul utilizatorului.

Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii
Str. Delea Noua nr. 2, Sector 3, 030925 Bucuresti, România
Numar gratuit: 0800 855 855
Telefon: 0372 845 845. Fax: 0372 845 402
E-mail: ancom@ancom.org.ro Website: www.ancom.org.ro

PROCEDURA DE SOLUTIONARE A RECLAMATIILOR UTILIZATORILOR FINALI

Reclamatiile privind produsele si serviciile de comunicatii electronice furnizate de catre ASIST telecommunications pot fi înaintate de catre utilizatorii finali - persoane fizice sau juridice - în oricare din urmatoarele moduri:

a) telefonic, la numarul: 0721.525.288.

b) prin e-mail la adresa: support@asistelecom.ro.

c) prin posta, adresate catre: Departamentul de Relatii cu Clientii al ASIST telecommunications, Bulevard Nicolae Iorga, nr. 63, Valenii de Munte, PRAHOVA.

Reclamatiile trebuie sa contina numele si datele de contact ale clientului, inclusiv numarul de telefon, precum si descrierea aspectelor reclamate.

Orice reclamatie legata de serviciile si/sau produsele comercializate de catre ASIST telecommunications, adresata în scris sau verbal, va primi raspuns în termen de maxim 2 zile lucratoare de la data primirii acesteia de catre ASIST telecommunications, prin oricare din modurile de transmitere enumerate mai sus.

Programul de Lucru pentru primirea reclamatiilor scrise este 9:00-18:00, de Luni pâna Vineri, cu exceptia zilelor legale nelucratoare. Raspunsul la reclamatiile clientilor se va transmite în scris sau verbal, în functie de solicitarea acestora.

Orice contestatie a clientului legata de factura trebuie adresata în scris, în maxim 14 de zile de la data emiterii facturii. Fiecare contestatie trebuie sa cuprinda suma contestata si apelurile si/sau serviciile facturate/contestate. Obligatia clientului de a plati suma în discutie este suspendata pe perioada solutionarii reclamatiei, clientul fiind obligat sa achite diferenta dintre suma facturata si suma contestata în termenul specificat pe factura.

In cazul în care contestatia este respinsa, clientul are obligatia de a plati diferenta neachitata în termen de 14 zile de la informarea clientului despre respingerea contestatiei.

Reclamatiile utilizatorilor finali ce au ca obiect deficientele de functionare ale echipamentelor terminale de telecomunicatii/accesorii, în perioada garantie, vor fi solutionate în conformitate cu dispozitiile Legislatiei în vigoare în materie si/sau dispozitiile certificatului de garantie, în termen de 15 zile de la data predarii acestora în punctul de lucru ASIST telecommunications.

In anumite cazuri, în functie de natura si complexitatea aspectelor sesizate, termenul de solutionare a reclamatiilor se poate prelungi, în mod exceptional, cu o noua perioada de 2 de zile lucratoare, cu informarea prealabila a clientului asupra acestei situatii.

In cazul în care reclamatia nu este solutionata pe cale amiabila, clientul are posibilitatea de a se adresa în vederea solutionarii litigiului catre autoritatea de reglementare, respectiv catre instanta competenta, dupa caz.